بازدید سرزده شهردار محترم اردبیل از سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل

بازدید سرزده شهردار محترم اردبیل از سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل
شهردار محترم اردبیل بصورت سرزده از سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل بازدید کرد این بازدید که به نشست ۳ ساعته شهردار محترم با رئیس و پرسنل سازمان انجامید موضوعات سازنده ای از سوی شهردار محترم مطرح شد.
شهردار محترم  اردبیل بصورت سرزده از سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل بازدید کرد
این بازدید که به نشست 3 ساعته شهردار محترم با رئیس و پرسنل سازمان انجامید موضوعات سازنده ای از سوی شهردار محترم مطرح شد.
در این نشست صمیمانه شهردار محترم ضمن دلجویی از تک تک پرسنل و خسته نباشین به آنان به مشکلات کارکنان در حوزه کاری گوش فرا دادند 
آقای دکتر لطف اللهیان ضمن تبیین رسالت سازمان بر اهتمام ویژه به اصلاح فرایندها و روشها، اصلاح قراردادها ، مدیریت دقیق ، مسئولیت پذیری در قبال انجام وظیفه ، ارائه راهکارهای سازنده بمنظور پیشبرد اهداف عالیه سازمانی ، برنامه ریزی و زمانبندی دقیق در انجام امور و اصلاح ساختار سازمانی و همچنین صورت شکلی و محتوایی تعرفه ها و تقویت انضباط مالی بصورت علمی و به روز تاکید کردند.
 

Get_Image

Get_Image

Get_Image

Get_Image

Get_Image

Get_Image

Get_Image

Get_Image

Get_Image

Get_Image

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
منبع سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۵۳