حافظ قشلاقی : رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل

حافظ قشلاقی : رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل

                           
                      سوابق اجرایی :
        
           رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری اردبیل
           مدیر سرمایه انسانی شهرداری اردبیل
                                                   
                                                                                                                      
   تلفن تماس : 33815050-045
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
منبع سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۶۹۴