درباره سازمان
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل برابر اساسنامه مصوب که از هر حیث وابسته به شهرداری اردبیل است ، اداره می شود و با ادغام 2 سازمان و یک مدیریت فعالیت خود را از نیمه دوم سال 96 شروع کرده است .
سازمان های ادغام شده :
  • سازمان اتوبوسرانی اردبیل و حومه
  •  سازمان مدیریت و نظارت بر امورتاکسیرانی اردبیل
  •  مدیریت ترمینال و امور پایانه های شهرداری اردبیل
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
منبع سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۴۸۶