ارتباط با سازمان

ارتباط با سازمان
آدرس : اردبیل ، دروازه آستارا ، 60 متری مقدس اردبیلی ، 25 متری ترمینال ، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل
تلفن تماس : 13-33811912 - 045
فاکس : 33810055 - 045

تلفن همراه مدیر روابط عمومی :09143520073: مقدس مهدوی
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
منبع سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۷۳۷